ghb

آخرین اخبار در مورد نخست‌وزیر انگلیس در سفر از پیش اعلام نشده به اوکراین رفت

نخست‌وزیر انگلیس در سفر از پیش اعلام نشده به اوکراین رفت

نخست‌وزیر انگلیس در سفر از پیش اعلام نشده به اوکراین رفت به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «ریشی سوناک» نخست‌وزیر انگلیس برای نشان دادن ادامه حمایت این کشور از اوکراین در برابر روسیه، در سفری از قبل اعلام نشده به کی‌یف رفته و با رئیس‌جمهور اوکراین دیدار کرد. انگلیسدر حال تکمیل ...

نخست‌وزیر انگلیس در سفر از پیش اعلام نشده به اوکراین رفت

نخست‌وزیر انگلیس در سفر از پیش اعلام نشده به اوکراین رفت به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «ریشی سوناک» نخست‌وزیر انگلیس برای نشان دادن ادامه حمایت این کشور از اوکراین در برابر روسیه، در سفری از قبل اعلام نشده به کی‌یف رفته و با رئیس‌جمهور اوکراین دیدار کرد. انگلیسدر حال تکمیل ...

نخست‌وزیر انگلیس در سفر از پیش اعلام نشده به اوکراین رفت

نخست‌وزیر انگلیس در سفر از پیش اعلام نشده به اوکراین رفت به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «ریشی سوناک» نخست‌وزیر انگلیس برای نشان دادن ادامه حمایت این کشور از اوکراین در برابر روسیه، در سفری از قبل اعلام نشده به کی‌یف رفته و با رئیس‌جمهور اوکراین دیدار کرد. انگلیسدر حال تکمیل ...