ghb
31 شهریور 1401 - 16:00

مشارکت برای حفاظت از تنوع‌زیستی ۶۲ دهانه غار در استان چهارمحال و بختیاری

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری گفت: حفاظت از تنوع زیستی غار‌ها با مدیریت مشارکتی صحیح در کنار آگاهی‌رسانی و تنویر افکار عمومی قابل دستیابی است.

آقای یوسف‌پور گفت: ارتفاعات آهکی زاگرس در کنار شرایط اقلیمی تسریع کننده پدیدهٌ کارست، زمینه را برای تشکیل غار‌های بزرگ در استان چهارمحال و بختیاری فراهم کرده است.

زاگرسوی افزود: عمده غار‌های کشور در مناطق کارستی واقع شده‌اند، از این‌رو با منابع آبی زیرزمینی در ارتباط هستند و این موضوع اهمیت غار‌ها را دوچندان می‌کند. وی تاکید کرد: تاکنون تعداد ۶۲ دهانه غار در استان چهارمحال و بختیاری شناسایی شده است.

دهانه غاربیشتر بخوانید

بیشتر بخوانیدثبت مشاهده یک گونه پرنده جدید در تالاب گندمانثبت مشاهده یک گونه پرنده جدید در تالاب گندمانثبت مشاهده یک گونه پرنده جدید در تالاب گندمانیوسف‌پور با اشاره به اهمیت غار‌ها در موضوع تنوع زیستی اضافه کرد: تنوع زیستی غار‌ها شامل چهار گروه عمدۀ گیاهان، جانوران، قارچ‌ها و باکتری‌ها می‌شود. وی تصریح کرد: این ذخیره‌گاه‌های ژنتیکی کوچک، امکان بالقوه‌ای را برای گونه‌زایی، ایجاد صفات سازگار با محیط و تکامل برگشتی (کاهش در صفات) برای گونه‌های غارزی فراهم می‌کند.

وی در ارتباط با حفاظت از غار‌ها تصریح کرد: گردشگری‌های بی‌ضابطه، آلودگی ناشی از فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی و تداخل طرح‌های توسعه‌ای با غار‌ها از مهم‌ترین مخاطرات این اکوسیستم‌های ارزشمند به شمار می‌آید.

یوسف پور در ارتباط با مدیریت این پهنه‌های زیستی ابراز داشت: مشارکت برای حفاظت از تنوع زیستی و تصمیم گیری در مورد غار‌های استان، از طریق کارگروه غارشناسی استان به ریاست معاون عمرانی استانداری، دبیری اداره کل حفاظت محیط زیست و باحضور یازده دستگاه اجرایی استان انجام می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت غار‌ها و به منظور آگاهی‌رسانی و تنویر افکار عمومی برای مدیریت صحیح و رفتار دوستدار محیط زیستی، روز دوم مهرماه در تقویم کشور به نام روز غار پاک نام‌گذاری شده است.

یوسف پور گفت: غار به طور عام به حفره‌های زیر زمینی که حداقل با یک دهانه به سطح زمین راه داشته باشد اطلاق می‌شود. این حفره‌های زیرزمینی جزء ذخایر طبیعی و ملی کشور‌ها محسوب می‌شوند و از منظر تنوع زیستی، زمین‌شناسی، زیست‌شناسی، تاریخی، باستان‌شناسی، طبیعت‌گردی و ورزشی حائز اهمیت هستند.

باشگاه خبرنگاران جوانچهارمحال و بختیاریشهرکرد

شناسه خبر: 751803